OOH & ambient media

Out-of-home advertising, sau mai scurt OOH, include orice tip de publicitate, care încearcă să ajungă la consumator în mod direct, atunci când acesta se află în afara locuinței sale, prin expuneri ale mesajului atât tradiționale, cât și extrem de creative, având drept scop atragerea atenției consumatorului prin mici experiențe mai puțin ușor de uitat.
 
În funcție de categoria brandului și a valorilor pe care acesta le transmite prin mesajul publicitar, se poate alege modul prin care va fi expus publicului mesajul: tradițional sau ambiental. Dacă cel tradițional se referă la panouri, cel ambiental încearcă introducerea mesajului publicitar, cât mai creativ cu putință în medii exterioare frecventate de potențialii consumatori și amenajate în așa fel încât aceștia să intre în contact cu produsul sau să mimeze o experiență pe care o pot avea utilizandu-l.

С распространением смартфонов и мобильного интернета, люди стали больше времени проводить вне дома, а значит, они чаще подвергаются воздействию наружной рекламы. 

Реклама Out-of-home, или кратко OOH, включает в себя любой тип рекламы, которая направлена ​​на прямой контакт с потребителем, когда он находится вне дома. Этот вид рекламы не может быть пропущен или отключен, поэтому её популярность как одного из инструментов воздействия на аудиторию, сохраняется и будет сохраняться на неизменно высоком уровне эффективности.

В зависимости от категории бренда и ценностей, которые компания транслирует через рекламное сообщение, можно выбрать, каким образом оно будет представлено публике: традиционным или амбиентным. И если традиционный способ относится к стандартным рекламным панно, то амбиентная реклама пытается представить рекламное сообщение настолько креативно, насколько это возможно - например, в условиях, когда потребители вступают в контакт с продуктом или имитируют опыт, который они могут получить, используя его.