PR/ BTL

Relațiile Publice duc direct şi indirect la creşterea prestigiului organizaţiei, au un mare grad de penetrare şi influenţare a opiniei publice prin intermediul mass-media. Alături de acest fapt, alte avantaje sunt:

  • generează publicitate gratuită - aceasta este răspândită în rândul unor categorii largi de public și consolidează imaginea în rândul opiniei publice.
  • credibilitate şi eficienţă mare ca urmare a faptului că nu sunt văzute de multe ori ca un demers comercial, în unele cazuri organizaţia este percepută ca un binefăcător. Deci orice mesaj lansat în astfel de condiţii este mai credibil.
  • menţinerea organizaţiei în atenţia publicului care duce la creşterea încrederii.

De ce BTL devine tot mai popular?

Consumatorii devin mai exigenți și mai informați, trebuie să înțeleagă în mod independent produsele oferite, să primească mai multe informații utile despre acestea și, în unele cazuri, să încerce produsul propus. Toate acestea sunt oferite de evenimente BTL bine organizate. Publicitatea BTL este creată direct pentru publicul țintă și vizează utilizatorul final al produselor promovate. Evident, întoarcerea potențială de la aceasta va fi mult mai mare decât cea din publicitatea clasică din mass-media, unde toată lumea primește un mesaj publicitar, indiferent dacă o persoană are nevoie sau nu de acest produs.

PR, или связи с общественностью, прямо и косвенно ведут к росту престижа компании, имеют высокую степень проникновения и влияния на общественное мнение посредством средств массовой информации. Помимо этого, у PR есть и другие преимущества:

- генерирует бесплатную рекламу, которая распространяется среди широких слоев аудитории и укрепляет имидж компании;

- вызывает высокую степень доверия, потому что чаще всего такие действия компании не рассматриваются как рекламные, а скорее как благотворительные;

- оставляет компанию в поле зрения общественности, следствием чего является повышение к ней уровня доверия.

BTL-мероприятия помогают установить прямой контакт с аудиторией. Они эффективны как для раскрутки новых брендов, так и для продвижения уже известных на рынке марок. К преимуществам такого продвижения можно отнести:

- привлечение внимания к бренду и товару;

- выделение на фоне конкурентов;

- возможность таргетирования аудитории;

- побуждение к совершению импульсивных покупок за счет акций в точках продаж.

BTL-акции формируют положительный имидж компании, информируют о качествах продукта и повышают узнаваемость бренда.