Publicitatea TV

Chiar dacă există foarte multe tactici de publicitate, reclama TV a rămas una dintre cele mai eficiente și rapide metode de a ajunge la publicul vizat.
Publicitatea TV prezintă un șir de avantaje, cum ar fi :
•    scara largă la nivelul populației;
•    segmentarea publicului- în funcție de momentul zilei în care o reclamă este difuzată, poți ajunge la un anumit tip de public;
•    comunicare de brand- televiziunea reprezintă o oportunitate extraordinară, în primul rând prin diversitatea posibilităților de comunicare care permit o redare creativă a valorii unui brand;
•    multisenzorialitate- unul dintre marile avantaje ale publicității televizate este că te poți folosi de sunet și imagine pentru a spune povestea brandului tău și poți crea o reclamă de care audiența să își amintească

Замечательный эффект телевизионной рекламы состоит в том, что она повышает эффективность и других видов рекламы того же товара — то есть, например, после просмотра рекламы те же зрительные образы, увиденные в печатной прессе или онлайн, производят большее впечатление.

Одно из самых больших преимуществ ТВ-рекламы – её мультисенсорность, когда вы можете использовать и звук, и изображение, чтобы рассказать историю своего бренда и создать рекламу, которую зритель запомнит.

Несмотря на то, что сегодня есть множество тактик продвижения, реклама на ТВ осталась одним из самых быстрых способов обращения к нужной целевой аудитории. У этого вида рекламы есть ряд преимуществ:

- широкий охват населения;

- возможность сегментировать аудиторию – в зависимости от времени показа рекламы, вы можете охватить определенный тип аудитории;

- разнообразие коммуникационных возможностей, которое позволяет творчески продвигать ценности бренда;